Present Simple i Present Continuous

I na koniec jeszcze zestawienie obu czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous w sytuacjach praktycznych oraz klika ćwiczeń na ugruntowanie zdobytej wiedzy. Wiadomo bowiem, że oba te czasy mogą wystąpić razem w codziennym życiu i bardzo dobrze się wzajemnie uzupełniają. Spójrzmy zatem na poniższy dialog: 

Steve, what are you doing now? [Steve, co robisz teraz?]

Planning our weekend. [Planuję nasz weekend.]

But why? [Ale dlaczego?] We usually go out with friends at weekends. [My zawsze wychodzimy ze znajomymi w weekend.]

Yes, but this time we are doing something else. [Tak, ale tym razem robimy coś innego.]

But what are you thinking about? [Ale o czym ty myślisz?]

I have a surprise for you, honey. [Mam dla ciebie niespodziankę.]

Really, you know that I hate surprises. [Naprawdę, ale wiesz, że ja nienawidzę niespodzianek.] You are always doing the same thing, Steven. [Zawsze robisz mi to samo, Steven.]

Oh, Mary. [Och Mario.]

I jak? Niesamowicie naturalna rozmowa z życia codziennego, w której idealnie przeplatają się oba czasy. Instynktownie użyjemy ich właśnie w takich okolicznościach, nieprawdaż? 

 

A w ramach podsumowania, jeszcze kilka użytecznych ćwiczeń, ale tym razem na oba czasy teraźniejsze.