Present Continuous

Przechodzimy teraz do drugiego czasu teraźniejszego, czyli Present Continuous, znanego również jako czas teraźniejszy ciągły. Zaczynamy od przypomnienia sobie jego budowy. Obejrzyj krótki filmik i uzupełnij wzory poszczególnych zdań (twierdzących, przeczących i pytających), a następnie uzupełnij przykłady na każdy z nich.

Budowa zdania twierdzącego

podmiot + czasownik ‘’to be’’ odmieniony przez osoby + czasownik z ‘’ing’’ + reszta zdania 

Przykład: 

I am sure you are taking notes now . [Jestem pewna, że robisz teraz notatki.] 

Budowa zdania pytającego 

czasownik ‘’to be’’ + podmiot + czasownik z ‘ing’’ + reszta zdania 

Przykłady: 

Are you taking notes now? [Czy robisz teraz notatki?] 

Are you still watching my video? [Czy wciąż oglądasz mój filmik?] 

 

Budowa zdania przeczącego

podmiot + czasownik ‘’to be’’ odmieniony przez osoby + NOT + czasownik z ‘’ing’’ + reszta zdania 

Przykład: 

I’m not talking on the phone now. [Nie rozmawiam teraz przez telefon.] 

 

Żeby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, w zdaniach z użyciem Present Continuous, warto stosować określenia charakterystyczne dla tego czasu teraźniejszego. Do wyboru mamy złożenia ze słowem ‘’now’’, np. right now/just now (właśnie teraz), zwrot ‘’at the moment’ (w tym momencie), ‘’at present’’ (obecnie), czy ‘’today’’ (dzisiaj), jak również ‘’still’’ (nadal, ciągle). Jeśli chodzi o ich miejsce w daniu, to zazwyczaj umieszczamy je : 

na końcu lub początku zdania:  

They are working in the garden right now. [Oni pracują teraz właśnie w ogrodzie.] 

At the moment we are staying in a luxurious hotel at the seaside. [Teraz przebywamy w luksusowym hotelu and morzem.] 

pomiędzy czasownikiem ‘’to be’’ we właściwej formie, a czasownikiem z końcówką ‘’ing’’: 

Adam is still looking for a new job. [Adam nadal szuka nowej pracy.] 

 

Natomiast do wyrażania czynności zaplanowanych w najbliższym czasie, o czym również będzie mówiła Inga, posłużą nam inne wyrażenia. A jakie, to dowiesz się z naszego filmiku. 

Present Continuous – jak go używać? 

Na filmie zostały zaprezentowane 4 podstawowe zastosowania czasu Present Continuous, przyjrzyjmy się im raz jeszcze. A zatem stosujemy go w następujących sytuacjach: 

do opisywania czynności, które dzieją się teraz, czyli ‘’now’’: 

I am listening to Inga now. [Słucham teraz Ingi.] 

do wyrażania czynności o charakterze tymczasowym czy procesów: 

I’m reading an interesting book about Poland now. [Czytam interesującą książkę o Polsce.] 

I’m building a house at the moment.[Buduję dom.] 

Anna is learning a new language. [Ania uczy się nowego języka.] 

do wyrażania czynności, które nas irytują lub takich, które są odstępstwem od reguły: 

Are you eating the last piece of my favourite chocolate? [Czy ty jesz ostatni kawałek mojej ulubionej czekolady] 

do opisywania planów w niedalekiej przyszłości: 

I’m going to Greece next week. [Jadę do Grecji w przyszłym tygodniu.] 

Tom is meeting his girlfriend on Saturday. [Tomek spotyka się ze swoją dziewczyną w sobotę.] 

 

A teraz czas na ćwiczenia, czyli przechodzimy od teorii do praktyki.