Angielskie słownictwo biznesowe- krótki kurs do samodzielnej nauki 

Obecny status
Nie zapisany
Cena
50,00 zł
Zacznij

Kurs składa się z 10 krótkich lekcji, z których każda zawiera zestaw 5 elementów leksykalnych przewidzianych do samodzielnej nauki. Każde wyrażenie, lub pojedynczy wyraz, posiada zarówno tłumaczenie na język polski, jak i definicję w języku angielskim. Dodatkowo, każde z wyrażeń zostało zilustrowane konkretnym przykładem jego zastosowania w zdaniu, również w wersji angielskiej i polskiej. W każdej lekcji znajdują się też praktyczne ćwiczenia, które ułatwią przyswojenie i użycie nowo poznanego słownictwa w kontekście biznesowym.